دادورزی: روز ۲۳ رمضان مصادف با ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر رسید برادر که نه، برادران حاتم طائی برای شهرت و جلب منفعت زود گذر دنیا، با نصب بنری هتاکانه و مشمئزکننده بر آرامگاه عالیجناب وکیل بهمن کشاورز، لجن به صورت خود می پراکند به تصوری که خدشه به مقام عالی ایشان بزنند. حال آنکه این […]

دادورزی: روز ۲۳ رمضان مصادف با ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر رسید برادر که نه، برادران حاتم طائی برای شهرت و جلب منفعت زود گذر دنیا، با نصب بنری هتاکانه و مشمئزکننده بر آرامگاه عالیجناب وکیل بهمن کشاورز، لجن به صورت خود می پراکند به تصوری که خدشه به مقام عالی ایشان بزنند. حال آنکه این رفتارها نشان از سست مایگی، بی هویتی و هتاک صفتانه ی مرتکبان دارد. باد مخالف دشمن دون موجب جنبش و اهتزاز درفش کاوه ی داناست و ما را ازاین بادهای سرگردان ملالی نیست.
زهی خیال خام ای نامهربانان این خاک، و بی باوران ناپاک، که شما نه دغدغه عدالت دارید و نه دلسوزی این سرزمین لاله خیز. شما قسم خوردگانی هستید که به ریشه های اصیل عدالت، موریانه وار پرداخته اید و به نام باور، ریشه باروهای این خاک را نشانه رفته اید.
شما نامهربانانی هستید که در پس نقاب، روزی به بهانه ی پرهیز از اطاله ی دادرسی و سرعت در رسیدگی با حذف دادسرا، دستگاه عدالت را نشانه رفتید و امروز به داعیه ی دسترسی آسان مردم برای خدمات وکیل، بازوی دیگر عدالت نشانه گرفته اید. زهی تاسف و تأثر که مسئولین امر نیز در بحران عدیده موجود، مجال نگاه بر دیدگاه خانه برانداز شما ندارند و اینک شمائید و یکه تازی به سمت بنیان های اصیل این سرزمین. و هلهله و پای کوبی وعقده گشائی تان، ماهیت درونیتان  شما را دوچندان برملا کرد.
این رفتار شما که خواسته و ناخواسته، عالمانه یا جاهلانه مرتکب شده اید در چرخش گردون، بی پاسخ نمی ماند همان سان که در رقیمه یاداشت روز ۲۱ رمضان خاطره ی روز خاکسپار بهمن کشاورز را نگاشته و منتشر شد: که چرخ گردون مرا در روز خاکسپاری آن فرزانه،  دوربین بدست راهی بهشت زهرا نمود تا ثبت کنم آنچه حق ادای حقیقت بود. تا سه سال پس از درگذشت او ، در روز شهادت علی بنویسم که پیرو بی ادعای علی، در قامت وکیل ، ره قاضی عادل، رونده بود.
و بی گمان نوشته ۲۱ رمضان  این کمینه با تیتر «قطعه ای از مقبره علی در آرامگاه وکیل» نیز کار حضرت او بود تا پیش از آنکه شما در این روزخجسته ی رمضان و درپی شب لیالی قدر مرتکب این رفتار هتاکانه به پیرو علی بشوید وسیله باشم تا بنویسم آنچه حق مطلب بود.
ای نامهربانان این رفتار نامیمون ، نه مرا شناختی به هویت شماست وشاید نه شما مرا ، اما می نویسم این رقیمه ، باشد  که بیداری رخ دهد و قبل ازآنکه چرخ پاسخ دهد شما را، به خود آئید و به  بال های فرشته ی عدالت تیغ نکشید که جهان؛ جهان نظم است و عاقبت آن می دروی که می کاری…!

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی