دادورزی: در اولین جلسه رسمی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر که اردیبهشت سال جاری با حضور اعضای منتخب هفتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان بوشهر برگزار شد. دکتر بهرام فرهمند صابر از سوی اعضاء و با رای مخفی به سمت ریاست کانون وکلای دادگستری استان بوشهر به مدت یکسال انتخاب شد. […]

دادورزی: در اولین جلسه رسمی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان بوشهر که اردیبهشت سال جاری با حضور اعضای منتخب هفتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان بوشهر برگزار شد. دکتر بهرام فرهمند صابر از سوی اعضاء و با رای مخفی به سمت ریاست کانون وکلای دادگستری استان بوشهر به مدت یکسال انتخاب شد.

همچنین در این جلسه مهدی بنه گزی به عنوان نائب رئیس، الهام بهمیاری به عنوان بازرس، عادل مقدس به عنوان منشی و دکتر سیروس شهریاری به عنوان نماینده شورای اجرایی کانون وکلای دادگستری بوشهر در اسکودا انتخاب شدند.

گفتنی است در دومین جلسه رسمی اعضای هیات مدیره که روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در محل کانون وکلا برگزار شد. عابدین غریبی به عنوان رئیس کمیسیون اختبار و کارآموزی، عباس سلطانی منفرد به عنوان دادستان انتظامی کانون وکلا و دکتر سیروس شهریاری به عنوان رئیس کمسیون آموزش انتخاب شدند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی