شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۲۹ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۲۹ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ استعلام : پایگاه خبری دادورزی: حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفری یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مستفاد از […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۲۹

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۲۹ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفری یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از مواد ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور، اختلاف در صلاحیت «بین دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب» از مصادیق «اختلاف در صلاحیت ذاتی» است؛ بنابراین، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین این دو دادگاه، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی