بخشنامه ساعت کار واحدهای تابعه قوه قضائیه از ۱۶ خردادماه بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۴۰۵۴/۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه معاونین محترم رئیس قوه قضائیه روسای محترم مراکز مستقل ستادی روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۵۴/۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ در خصوص ساعت کار کلیه واحدهای تابعه قوه قضائیه […]

بخشنامه ساعت کار واحدهای تابعه قوه قضائیه از ۱۶ خردادماه

معاونین محترم رئیس قوه قضائیه

روسای محترم مراکز مستقل ستادی

روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۵۴/۵۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ در خصوص ساعت کار کلیه واحدهای تابعه قوه قضائیه اعم از قضایی و اداری به استحضار می رساند:

با عنایت به اعلام نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مفاد نامه شماره ۱۵۹۸۳ هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری با این مضمون که:

«اولاً بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت به میزان چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و آنچه بر اساس قانون در صلاحیت هیأت وزیران و دستگاه‌های اجرایی است صرفاً تعیین ترتیب و تنظیم ساعات مذکور است؛

ثانیاً آیین نامه‌های دورکاری به شماره های الف- ۱۲۷۷۹۷/۴۹۵۳۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی و ب- ۴۱۱۲/ت۵۹۷۲۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با ایراداتی از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مواجه گردیده که نظر ایشان نیز به شماره های الف- ۵۱۶۸۹ه ب مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ و ب- ۲۶۳۶۱ هـ ب مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ در این زمینه ابلاغ گردیده است…»

فلذا بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۱۰۱۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران بنا به مراتب معنونه و از این حیث که با ایرادات قانونی مواجه شده است قابلیت اجرا نخواهد داشت.

مضافاً با توجه به این که تا این تاریخ مصوبه اصلاحی یا جدید دیگری از سوی هیات محترم وزیران ابلاغ نگردیده است؛ مع الوصف ضمن رفع اثر از بند آخر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۷۵۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۲۰۲/۱/۲۸ این معاونت ساعت کار در کلیه واحدهای تابعه قوه قضائیه از ۱۵ خرداد ماه لغایت ۱۵ شهریور ماه از ساعت ۷ صبح با لحاظ سقف مقرر قانونی تعیین می‌گردد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری اختبار