سمانه نادعلی زاده وکیل پایه یک دادگستری شرایط ناشزه بودن زن: پایگاه خبری دادورزی: وقتی زن بدون داشتن عذر موجه از سکونت در منزلی که توسط شوهر تعیین‌شده خودداری می‌کند؛ وظایف و تکالیفی را که قانون بر عهده او قرار داده، انجام نمی‌دهد؛ بدون رضایت شوهر به شغلی اشتغال دارد که مخالف مصالح خانوادگی او […]

سمانه نادعلی زاده وکیل پایه یک دادگستری

شرایط ناشزه بودن زن:

پایگاه خبری دادورزی: وقتی زن بدون داشتن عذر موجه از سکونت در منزلی که توسط شوهر تعیین‌شده خودداری می‌کند؛ وظایف و تکالیفی را که قانون بر عهده او قرار داده، انجام نمی‌دهد؛ بدون رضایت شوهر به شغلی اشتغال دارد که مخالف مصالح خانوادگی او یا حیثیت خود زن است؛ بدون داشتن عذر موجه و عدم وجود موارد مجاز عدم تمکین، از برقراری ارتباط جنسی با همسر خود در حدود متعارف خودداری می‌کند، از جمله شرایط ناشزه بودن زن در قانون شمرده شده است.

زن ناشزه کیست؟

پس از وقوع عقد نکاح، زوجین دارای حقوق و وظایفی نسبت به یکدیگر خواهند شد. در اغلب مواقع حقوق در نظر گرفته شده برای هر یک از زوجین در ازدواج، دارای ضمانت قانونی است. ضمانت قانونی به این معنی است که در صورت عدم رعایت حقوق هرکدام از زوجین در طول ازدواج، زوج و زوجه می‌تواند برای احقاق حقوق خود شکایت کرده و از طریق قانون به حقوق خود برسند. یکی از وظایفی که پس از وقوع عقد نکاح بر زنان واجب می‌شود تمکین عام و خاص از شوهر است.

تمکین عام دارای یک معنی کلی است. در واقع تمکین عام به معنی پذیرش ریاست مرد در تمامی امور زندگی است. تمکین خاص نیز مربوط به ارتباط زناشویی بین زوجین است. همان‌طور که اشاره کردیم هر دو نوع تمکین عام و خاص از حقوق مرد و وظایف زن در طول ازدواج هستند. درصورتی‌که زن بدون دلیل قانونی و شرعی از تمکین سر باز بزند، آن زن به‌عنوان زن ناشزه شناخته می‌شود.

تمکین عام چیست؟

طبق ماده ۱۱۰۲ قانون اساسی پس از جاری شدن عقد نکاح وظایف زوجین در برابر هم آغاز می‌شود. آنچه به‌عنوان وظیفه زن در برابر مرد شناخته می‌شود، مصداقی از تمکین عام است. طبق ماده ۱۱۱۴ قانون اساسی زن وظیفه دارد در منزلی که مرد برای زندگی تعیین کرده، ساکن شود. در این صورت گفته می‌شد که زن از مرد تمکین کرده است. درصورتی‌که حق تعیین منزل از طرف مرد به زن داده شود، زن می‌تواند مکانی را طبق خواسته خود برای سکونت در نظر بگیرد. در این صورت عدم سکونت زن در کنار شوهر به معنای عدم تمکین نخواهد بود.

تمکین خاص چیست؟

تمکین خاص در حوزه روابط زناشویی معنی پیدا می‌کند. طبق قانون، زن باید در حدود متعارف با همسر خود رابطه جنسی داشته باشد؛ بنابراین درصورتی‌که زن از برقراری رابطه جنسی در حدود متعارف با مرد خودداری کند، در اصطلاح از او تمکین نکرده و ناشزه شناخته می‌شود.

مهریه زن ناشزه

حق زن برای دریافت مهریه، برخلاف نفقه، تحت تأثیر ناشزه بودن زن، قرار نمی‌گیرد. طبق قانون ۱۰۸۳ بلافاصله پس از جاری شدن عقد، زن مالک مهریه می‌شود. پس از آن زن می‌تواند هرگونه تصرفی در مهریه داشته باشد.پس مهریه، ارتباطی به عدم تمکین و ناشزه بودن ندارد و فقط باعث از بین رفتن نفقه است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی