شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۲۳ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۳-۲۲۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ استعلام : پایگاه خبری دادورزی: با عنایت به بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ و با توجه به نظریه شماره ۵۹۰۸ شورای محترم نگهبان، آیا مبنای تشیخص احیای اراضی ملی همچنان سال ۱۳۴۱ است و یا آنکه با […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۲۳

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۳-۲۲۳ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۵/۲۰

استعلام :

پایگاه خبری دادورزی: با عنایت به بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ و با توجه به نظریه شماره ۵۹۰۸ شورای محترم نگهبان، آیا مبنای تشیخص احیای اراضی ملی همچنان سال ۱۳۴۱ است و یا آنکه با مصوبه صدر‌الذکر، ملاک سال ۱۳۶۵ می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

عبارت مندرج در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۳ فقهای محترم شورای نگهبان مبنی ‌بر اینکه «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است» صریح در آن است که شورای محترم نگهبان اسفند ماه ۱۳۶۵ را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و در کارگروه (کمیته‌های) رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی