پایگاه خبری دادورزی: مجلس شورای اسلامی محل تجمع وکلا و منتخبین مردم جهت تصویب، تقنین و تقویت رفاه و آرامش موکلین است. از آنجا که به لطف همت و تلاش مضاعف، تمامی چالش های مردم را حل و فصل نموده اند. این روزها با اقدامی پیچیده فارغ از اینکه دغدغه ای در کشور برای رسیدگی […]

پایگاه خبری دادورزی: مجلس شورای اسلامی محل تجمع وکلا و منتخبین مردم جهت تصویب، تقنین و تقویت رفاه و آرامش موکلین است. از آنجا که به لطف همت و تلاش مضاعف، تمامی چالش های مردم را حل و فصل نموده اند. این روزها با اقدامی پیچیده فارغ از اینکه دغدغه ای در کشور برای رسیدگی وجود ندارد، طی جلسات انجام گرفته به تدوین لایحه برنامه هفتم‌ پرداخته اند که جالب توجه است.
 اقدام کمیسیون تلفیق و نشست جلسه علنی مجلس در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و مصوبات درقالب تزلزل، تضییع و تحدید نهاد وکالت چنان نتایج عجیبی داشت که هیچ تعریف منطقی و قانونی از این تصمیم محیرالعقول برای تنویر ذهن جامعه به چشم نمی‌خورد. طبق این لایحه صدور،تمدید، ابطال پروانه وکالت و  تعلیق وکیل دادگستری که تاکنون طی تشریفات و فرآیند منضبط از اختیارات دادگاه و دادسرای انتظامی مرکز وکلا و کانون وکلا بوده است و همواره رسیدگی و ضوابط و مقررات مجموعه دادگاه انتظامی وکلا بدون اغماض مجازات تشدیدی را برای متخلفین اعمال میکند و به نوعی محکم ترین عامل بازدارندگی وکلا در بروز تخلفات می‌باشد را سلب و آن را در ید و اختیار نهادی جدید از وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار می دهد. جالب اینکه وزارتخانه ای که وظیفه آن ایجاد نظم و  ثبات اقتصادی  و  شفافیت در بازار سرمایه و اجرای سیاست کنترل قیمت های بازار و نرخ تورم و حوزه اقتصادی کشور است را مکلف به صدور تمدید ابطال تعلیق پروانه وکالت می نمایند و البته تشریفات دادسرا انتظامی وکلا نیز باید در اختیار نهاد جدید التاسیس دیگری قرار گیرد که این پدیده نو ظهور و ابداعی را میتوان مصداق عسر و حرج و درماندگی کرسی سبزنشینان مقننه دانست. اگر ابطال پروانه پزشکی را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند جامعه چه تعبیری از آن خواهد داشت؟ قطار را از ریل خارج کردید، ریل را واژگون کردید. لطفا آثار ریل را دیگر تخریب و معدوم نکنید. نمایندگان پرتلاش مجلس عنایت بفرمایید که انقلاب یا دگرگونی ها را در سفره مردم و زندگی روزمره ملت شروع کنید تا بعنوان یک نماینده مجلس انقلابی قابل تحسین باشید. شما خود را وکیل مردم میدانید؟ ولی کدام دادگاه انتظامی یا نهادی جهت شکایت از ناتوانی و سهل انگاری و تخلفات عدیده شما وجود دارد که موکل تان برای تظلم خواهی مراجعه کند؟ وکلا مردم در مجلس که هر موافقت یا عدم موافقت شما تا سالیان طولانی اثر مستقیم بر جان و مال و ناموس مردم و حتی امنیت ملی و جغرافیای کشور دارد آیا نهادی یا سازمانی که حتی برای یکبار بابت مصوبات محیرالعقول و گاها سلیقه ای و جناحی و حزبی بازخواست کرده باشد؟ جنانچه مشخص شود در آینده مصوبات شما نقصان و ایرادات موثری داشته که اثر مستقیم بر حیات و ممات مادی و معنوی موکل تان را موجب گردیده چنین مرجعی در چهارچوب نظارت بر تصمیمات شما جهت بازخواست تعبیه شده است؟ شما چون در عدم پاسخگویی عادت دارید تصورتان این است که به یک اصل و قانون تبدیل شده است.
شما ۲۹۰ نفر که هنوز جرات و شجاعت تصویب شفافیت آرا خودتان را ندارید و حتی با موکلین، تعارض منافع دارید و نظرات خودتان را چون در جهت منافع مردم نمی بینید براحتی اصل صداقت را پشت گوش انداخته و  موکلین را فقط برای جمعه انتخابات لازم دارید چرا اینگونه با آرامش و روح و روان جامعه بازی میکنید؟ نماینده انقلابی و مجلس انقلابی در مصوبات اقتصادی و معیشتی چرا انقلاب نمی کنید تا موکلین شما باور کنند که اعتمادشان صحیح بوده است. برادر انقلابی عزیز این مصوبه اخیر در خصوص مبحث وکالت و اختیار به نهاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد به معنی واژگونی جامعه حقوقی و وکالت است. البته بدون شک این اقدام اعسار و رنج و سختی شما را در اتخاذ یک تصمیم صحیح در جهت اعمال قانون و مقررات بخوبی و بیش از پیش نشان میدهد.
امیدوارم انقلاب اندیشه, انقلاب تفکر, انقلاب خدمت صادقانه در جهت رضایتمندی جامعه در همه خادمان به ملت به وضوح دیده شود تا شما وکلا خانه ملت نیز متهم به ناکارآمدی یا عدم توانمندی از زبان موکلین نشوید. هرچند که در اغلب موارد به موکل ها پاسخگو نبوده و نیستید و به طور واقع به شدت جای نهادی که موکل تان جهت اعتراض به عملکرد تان مراجعه کند احساس میشود لذا با تسریع در رفع این نقیصه با اقدامی انقلابی به خودتان یک سوزن بزنید که مردم دیگر جای خالی برای جوال دوز ندارند. هرچند این مردم به عسر و حرج و ناتوانی و درماندگی شما در زمان اتخاذ تصمیمات سخت و  مدیریت بحران، واقف بوده و خوب میدانند که در قوه مقننه جای وکلا حقوقی و اساتید قانون دان که تبعات هر مصوبه را خوب میدانند سالها خالی است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی