احمدرضا ونکی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر دادورزی: رئیس سازمان ثبت در بیانات اخیر خود پیرامون جعل اسناد شرکت «کوروش کمپانی» در انتقاد نسبت به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این گونه آورده اند که: سردفتر شدن هر فردی و به هر قیمتی زمینه ساز ایجاد کوروش کمپانی ها می شود. شاید هر حقوقدان […]

احمدرضا ونکی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر

دادورزی: رئیس سازمان ثبت در بیانات اخیر خود پیرامون جعل اسناد شرکت «کوروش کمپانی» در انتقاد نسبت به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این گونه آورده اند که: سردفتر شدن هر فردی و به هر قیمتی زمینه ساز ایجاد کوروش کمپانی ها می شود. شاید هر حقوقدان بتواند وکیل شود اما هر کسی نمی تواند سردفتر شود.

بر بخش نخست سخنان رئیس محترم نقدی نیست. بی شک اشتغال به هر شغلی نیازمند احراز صلاحیت ها و شایستگی های مورد نیاز، نه تنها در عرصه علمی و فنی است بلکه احراز سلامت بیولوژیک، سایکولوژیک و سوشیالوژیک افراد برای تضمین سلامت شغلی شخص، گریز ناپذیر است. در جرم شناسی سنتز ابعاد مذکور در طول زمان منتج به هویت بالینی فرد و تبلور شخصیت افراد در قالب رفتارهای وی در محیط پیرامونی می شوند. حالت خطرناکی به لحاظ کاستی ها، نواقص و اختلالات در همین ابعاد شکل می گیرد و ایجاد ظرفیت بزهکارانه می کند.

سه شغل در آرشیو مشاغل دنیا از جمله مهمترین مشاغل به حساب می آیند و البته در طول هم قرار نگرفته اند بلکه در عرض قرار دارند؛ وکالت، قضاوت، سردفتری اسناد رسمی. هر سه شغل نه تنها از مهمترین مشاغل هستند، بلکه با لحاظ اهمیت ذاتی حائز حساسیت های خاص خود هستند. بی شک سپردن هر کدام از مشاغل مزبور به دست فردی که در ابعاد مختلف شخصیتی دچار نقیصه ای موثر و مرتبط باشد تالی فاسد جبران ناپذیر به دنبال خواهد داشت.

در بیانات رئیس محترم، وکالت به مثابه شغلی بی اهمیت جلوه داده شده که شاید همه افراد حقوقدان بتوانند در این عرصه ورود کنند و مانعی جز کسب مدرک کارشناسی حقوق در بین نباشد. اما چنین برداشتی به صورت مبنایی غیر صحیح و البته غیر کارشناسانه بوده و هیچ انطباقی با واقعیات وکالت ندارد.

برای وکالت نه تنها بهره مندی کافی از علم حقوق شرط است بلکه تسلط بر فن حقوق در عرصه دفاع نیز لازم است. سلامت بیولوژیک(موارد موثر)، سلامت روان، فرهنگیده شدن در ابعاد تا نیل بر فرهیختگی، رشد یافتگی به ویژه در تصورات و فهم صحیح از پول و نیازهای مالی، ظاهر آراسته و در شان تنها بخشی از پیش زمینه هایی است که در انتخاب یک وکیل برای خدمت در مسیر عدالت نیاز است.

سخنان رئیس محترم را به دل نمی گیریم! شاید این هم بخشی از تراژدیِ از گذشته تاکنون صدا و سیما در کتمان حقایق پیرامون واقعیت های شغل شریف وکالت باشد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی