سمانه نادعلی زاده، وکیل دعوی خانواده دادورزی: پس از صدور رأی صریح هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم امکان افزایش مهریه، این سوال مطرح می شود که برای افزایش مهریه باید چه کرد؟ افزایش مهریه در سند ازدواج، با اقرارنامه رسمی پذیرفته نمی شود، در نتیجه اگر زن و مرد خواهان افزایش مهریه […]

سمانه نادعلی زاده، وکیل دعوی خانواده

دادورزی: پس از صدور رأی صریح هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم امکان افزایش مهریه، این سوال مطرح می شود که برای افزایش مهریه باید چه کرد؟ افزایش مهریه در سند ازدواج، با اقرارنامه رسمی پذیرفته نمی شود، در نتیجه اگر زن و مرد خواهان افزایش مهریه هستند می توانند از طریق سایر تعهدات مالی مثل صدور چک یا سفته، صلح اموال، فروختن مال و سایر تعهدات الزام آور دیگر که در قوانین آمده است اقدام به افزایش مهریه کنند و در رویه فعلی منعی در این خصوص نیامده است. بنابراین منعی برای افزایش ندارد. ولی این مال جدید افزایش یافته دیگر ماهیت مهریه ندارد و مهریه همان است که حین عقد مشخص شده است. در واقع افراد می توانند با یک توافق جدید بین خودشان مبلغی را تعیین کنند و آن را افزایش مهریه بدانند اما قرارداد جدید احکام خود را دارد و تابع مهریه نیست.

همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش مهریه نیز منع قانونی دارد؟ باید گفت، با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مهریه شرعی همان است که در سند ازدواج مقرر شده است پس در نتیجه، کاهش مهریه نیز منع قانونی دارد. البته منظور از این کاهش، کاهش میزان مهریه در خود سند ازدواج است وگرنه که زن می تواند برای کاهش مهریه تعیین شده به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مهریه را ابرا و یا هبه کند. با این کار،حق خود را برای مطالبه آن در آینده نیز اسقاط یا از بین می برد و دیگر نمی تواند مدعی مهریه شود.

در کاهش یا کلاً بخشش مهریه آگاه باشید که اگر به موجب سند رسمی زن تمام مهریه یا بخشی از آن را ابراء یا ببخشد، دیگر نمی تواند برای همان قسمت بخشیده شده از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اقدام به مطالبه مهریه کند و عملاً مهریه تعیین شده در سند ازدواج نیز آثار مالی خود را به موجب سند بعدی کاهش یافته از دست میدهد.

هر گونه تغییر مهریه اعم از افزایش یا کاهش در سند ازدواج منع شده است و مهریه تعیین شده در سند ازدواج مهریه شرعی است و غیرقابل تغییر و در خصوص افزایش مهریه نیز بعد از عقد ازدواج منع قانونی وجود دارد اما زوجین می توانند در قالب سایر اسناد تعهدآور مالی یا عقود حقوقی مهریه را توافقی میان خود افزایش دهند.

در مورد کاهش مهریه نیز زن می تواند با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به ابراء بخشی از مهریه یا تمام آن اقدام کند.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی