شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۱ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۱۵-۸۶۱ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ استعلام : دادورزی: با توجه به این‌که پذیرش یا رد دعوای راجع به انحلال شرکت سهامی خاص، حسب مورد به نفع یا زیان سهامداران این شرکت است، آیا در این قبیل دعاوی باید سهامداران شرکت نیز طرف دعوا قرار گیرند؟ نظریه مشورتی اداره […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۶۱

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۱۵-۸۶۱ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

استعلام :

دادورزی: با توجه به این‌که پذیرش یا رد دعوای راجع به انحلال شرکت سهامی خاص، حسب مورد به نفع یا زیان سهامداران این شرکت است، آیا در این قبیل دعاوی باید سهامداران شرکت نیز طرف دعوا قرار گیرند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در موارد مصرح در ماده ۲۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به هر ذی‌نفعی اجازه داده شده است که انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند. با عنایت به استقلال شخصیت شرکت از سهامداران، دعوای انحلال شرکت سهامی خاص صرفاً به طرفیت شرکت اقامه می‌شود و سهامداران نفع مستقیمی در این دعوا ندارند تا طرف دعوا قرار گیرند؛ بنابراین در چنین دعوایی، لزومی به طرف دعوا قرار دادن سهامداران وجود ندارد. شایسته ذکر است دعوای اعتراض ثالث سهامداران نسبت به حکم دادگاه نیز به لحاظ فقدان نفع مستقیم آنان در دعوا، قابل رسیدگی در ماهیت امر نیست.

  • منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه