نظریه مشورتی بایگانی - دادورزی
نظریه مشورتی در مورد تعیین قاضی ناظر زندان در اردوگاه حرفه آموزی استان بوشهر 07 آذر 1402

نظریه مشورتی در مورد تعیین قاضی ناظر زندان در اردوگاه حرفه آموزی استان بوشهر

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۸۱ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۶۸۱ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ استعلام : دادورزی: نظر به اینکه در استان بوشهر یک واحد اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان بوشهر زیر نظر اداره کل زندان استان بوشهر در شهرستان دشتستان مستقر می‌باشد که محکومان جرایم مواد مخدر کلیه شهرستان‌های استان به این اردوگاه اعزام می‌شوند، تعیین […]

نظریه مشورتی در مورد اختیار اظهار نظر دادرس در مورد مستثنیات دین آراء دادگاه 04 آذر 1402

نظریه مشورتی در مورد اختیار اظهار نظر دادرس در مورد مستثنیات دین آراء دادگاه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۹۰ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۹/۱۶-۴۹۰ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ استعلام : دادورزی: دادرس علی‌البدل دادگاه که در واحد اجرای احکام مدنی مستقر است، دارای ابلاغ دادگاه حقوقی است؛ اما فاقد ابلاغ دادگاه خانواده است و ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح دارد که […]

نظریه مشورتی در مورد اظهارنظر دادرس در مورد مستثنیات دین آراء دادگاه خانواده 30 آبان 1402

نظریه مشورتی در مورد اظهارنظر دادرس در مورد مستثنیات دین آراء دادگاه خانواده

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۹۰ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۹/۱۶-۴۹۰ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ استعلام : دادورزی: دادرس علی‌البدل دادگاه که در واحد اجرای احکام مدنی مستقر است، دارای ابلاغ دادگاه حقوقی است؛ اما فاقد ابلاغ دادگاه خانواده است و ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح دارد که […]

نظریه مشورتی در مورد تصدی و مسئولیت اداره راهداری و شهرداری در حمل و نقل محدوده شهری 27 آبان 1402

نظریه مشورتی در مورد تصدی و مسئولیت اداره راهداری و شهرداری در حمل و نقل محدوده شهری

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۵۰ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۶۶-۲۵۰ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ استعلام : دادورزی: اولاً، همانگونه که مستحضرید اداره و تصدی راه‌ها و جاده‌‌های بین شهری که با ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد؛ اما در مواردی این راه‌ها از محدوده شهری عبور می‌کنند؛ به نحوی که در عمل مراقبت و نگهداری […]

نظریه مشورتی در موردی که سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت جهت استیفاء محکوم به توقیف و تقاضای فروش آن می شود 24 آبان 1402

نظریه مشورتی در موردی که سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت جهت استیفاء محکوم به توقیف و تقاضای فروش آن می شود

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۵ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۱۰۵ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ استعلام : دادورزی: در مواردی که سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش آن می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی […]

نظریه مشورتی در مورد طرح دعوای مستقل برای ابطال برگ تشخیص مبنی بر ملی بودن ملک 23 آبان 1402

نظریه مشورتی در مورد طرح دعوای مستقل برای ابطال برگ تشخیص مبنی بر ملی بودن ملک

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۵۱ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۹۰-۴۵۱ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ استعلام : چنانچه نسبت به ملکی برگ تشخیص دائر بر ملی بودن صادر شود و سپس به موجب رأی قطعی مرجع قضایی، ملی بودن زمین مذکور مردود اعلام شود، آیا طرح دعوی مستقل ابطال برگ تشخیص ضروری است یا آنکه با صدور رأی […]

نظریه مشورتی در مورد قرار رد درخواست تجدیدنظر به استناد ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری 12 آبان 1402

نظریه مشورتی در مورد قرار رد درخواست تجدیدنظر به استناد ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۰۴ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۲۰۴ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ استعلام : دادورزی: بازگشت به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸، سؤال این است که اگر به‌رغم صدور قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی مطابق ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری شخص محکوم به جای اعتراض به قرار رد صادره، مجدداً تجدید نظرخواهی خود […]

نظریه مشورتی در مورد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی 07 آبان 1402

نظریه مشورتی در مورد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۸۵ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ استعلام : دادورزی: با توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ الف- آیا رأی دادگاه در موضوع ماده فوق قطعی است یا قابل اعتراض؟ در صورت قابلیت اعتراض، این رأی از سوی چه اشخاصی قابل اعتراض است؟ ب- مقصود از رئیس […]

نظریه مشورتی در مورد مطالبه مهریه از سوی زوجه پس از کاهش میزان آن در دفاتر اسناد رسمی 02 آبان 1402

نظریه مشورتی در مورد مطالبه مهریه از سوی زوجه پس از کاهش میزان آن در دفاتر اسناد رسمی

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۴۹۷ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۹/۱-۴۹۷ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ استعلام : دادورزی: زوجه به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مهریه خود را کاهش داده و در همان سند اعلام داشته است ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد. زوجه پس از تنظیم سند باقیمانده مهریه را مطالبه کرده […]

نظریه مشورتی در مورد هزینه دادرسی و حق الوکاله درخواست تأمین خواسته 30 مهر 1402

نظریه مشورتی در مورد هزینه دادرسی و حق الوکاله درخواست تأمین خواسته

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۶۷ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۳۶۷ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ استعلام : دادورزی: در برخی پرونده‌های حقوقی درخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه مطرح می‌شود و از آنجا که این درخواست، جزء درخواست‌های غیر مالی است، در رویه عملی برخی محاکم معتقدند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته معادل هزینه دادرسی […]