نظریه مشورتی بایگانی - دادورزی
نظریه مشورتی ۰۱ تیر ۱۴۰۱

نظریه مشورتی

۱- در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به و متعاقباً پرداخت پیش‌قسط و اقساط تعیین‌شده در موعد مقرر توسط محکوم‌علیه، آیا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای دریافتی وی علاوه بر اقساط تعیین‌شده و به درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است؟ ۲- چنانچه ملک موضوع حکم خلع ید، مربوط به یک فقره پلاک […]

نظریه مشورتی ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

نظریه مشورتی

نظر به اینکه مطابق ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام، بیمه حوادث اخذ کند، مبنای محاسبه میزان […]

نظریه مشورتی ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

نظریه مشورتی

در صورتی که در قرارداد مشارکت مدنی، یک طرف شراکت مدنی، بانک باشد که ۹۰ درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده است، با توجه به مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات […]

نظریه مشورتی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

نظریه مشورتی

در فرضی که مال محکوم علیه غیابی شناسایی شده و عملیات مزایده در جریان باشد، با توجه به ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ موعد فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از ۱۰ روز باشد؛ در حالی که مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در […]

نظریه مشورتی ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

نظریه مشورتی

در پرونده های موضوع مجازات درجه ۷ و ۸ تعزیری که مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود، چنانچه برگ احضاریه با قید«عدم حضور بدون عذر موجه موجب جلب است» ارسال شده و متهم در جلسه دادگاه حاضر نشود و مدارک و مستندات پرونده جهت محکومیت متهم کافی باشد، آیا دادگاه می تواند بدون جلب متهم […]

نظریه مشورتی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

نظریه مشورتی

حکم اعسار خواهان از هزینه دادرسی مرحله بدوی به این کیفیت صادر شده که اعسار نامبرده نسبت به یک دوم هزینه دادرسی محرز و نسبت به مازاد آن محکوم به بطلان است. با توجه به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، وضعیت اعسار وی از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر چگونه است؟ چنانچه رای دادگاه مشعر […]

نظریه مشورتی ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

نظریه مشورتی

با توجه به اینکه وفق عرف معمول جهت گرفتن فرزندخوانده، متقاضی متعهد به انتقال ثلث اموال خود به فرزندخوانده می شود و در فرض پرونده مفتوح نزد این مرجع، متقاضی متعهد به انتقال ثلث اموال خود پس از گرفتن شناسنامه برای طفل شده، اما با وجود گذشت حدود ۱۰ سال به این تعهد عمل نکرد […]

نظریه مشورتی ۱۲ خرداد ۱۴۰۱

نظریه مشورتی

نظر به اینکه افراد جهت ارائه دلیل بر قدمت چاه مورد ترافع با شرکت آب منطقه‌ای درخواست تامین دلیلی می‌کنند، آیا درخواست مذکور که در جهت تعیین قدمت چاه توسط کارشناس ارائه می‌شود، از موارد تأمین دلیل است یا آن‌ که نوعی تحصیل دلیل محسوب می‌شود؟ اولاً، بحث تحصیل دلیل در خصوص فرض سؤال که […]

نظریه مشورتی ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

نظریه مشورتی

با توجه به اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان می توانند از مرخصی استفاده کنند، ۱-آیا جرایم تعزیری درجه یک و ۲ مشمول تبصره فوق الاشعار هستند؟ […]

نظریه مشورتی ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

نظریه مشورتی

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ایی و مخابراتی مصوب ۲۴ مرداد سال ۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزییات ذخیره شده و کلیه آثار […]