براساس آیین‌نامه تامین اجتماعی، ازدواج مجدد فرد باعث نمی‌شود که مستمری همسر اول او از بین برود و قطع شود. مستمری نوعی تعهد قراردادی است که با توافق طرفین به نفع شخص ثالث یا خود فرد انجام می‌شود. همچنین تابع نظام قراردادی از جنس بیمه است. از متداول‌ترین پرسش‌هایی که ممکن است برای هر فردی […]

براساس آیین‌نامه تامین اجتماعی، ازدواج مجدد فرد باعث نمی‌شود که مستمری همسر اول او از بین برود و قطع شود. مستمری نوعی تعهد قراردادی است که با توافق طرفین به نفع شخص ثالث یا خود فرد انجام می‌شود. همچنین تابع نظام قراردادی از جنس بیمه است. از متداول‌ترین پرسش‌هایی که ممکن است برای هر فردی پیش بیاید، این است که آیا زنی که شوهرش فوت کرده است، می‌تواند به صورت مادام‌العمر از مستمری همسر خود استفاده کند یا خیر؟
دریافت مستمری بعد از ازدواج
در گذشته زنانی که همسران خود را از دست می‌دادند، در صورت فوت همسر، حقوق وی را دریافت می‌کردند. اما این پرداخت‌ها پس از ازدواج مجدد آنها قطع می‌شد و همین ترس از قطع مستمری، مانعی برای ازدواج رسمی مجدد و ثبت آن می‌شد. تامین اجتماعی برای رفع مشکلات ناشی از این امر، مستمری همسر بعد از ازدواج مجدد را طبق قانون مصوب برقرار کرد. بر اساس آیین‌نامه تامین اجتماعی، ازدواج مجدد فرد باعث نمی‌شود که مستمری همسر اول او از بین برود و قطع شود. حتی کسانی که در گذشته نیز به دلیل ازدواج، مستمری آنها قطع شده است، از تاریخ تصویب این قانون در سال ۱۳۹۲ امکان مراجعه به شعب تامین اجتماعی دارند و امکان برخورداری از مزایای مستمری نیز برایشان فراهم است. بر اساس این آیین‌نامه، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی وظیفه دارند تا مستمری افرادی را که به دلیل ازدواج مجدد قطع شده است، دوباره برقرار کنند.

 فوت همسر دوم
پرسش دیگری که مطرح می‎شود، این است که اگر شوهر دوم زوجه نیز فوت کند، مستمری او چگونه پرداخت می‌شود؟
در پاسخ باید گفت اگر همسر دوم زوجه هم فوت کند، بر اساس آیین‌نامه قانون حمایت خانواده، مستمری که مبلغ آن بیشتر باشد، به زوجه تعلق می‌یابد. به موجب بند یک ماده ۴٨ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، ازدواج دائم همسر یا همسران بیمه شدگان یا مستمری بگیران متوفی، مانع استمرار در پرداخت مستمری فوت و سایر مزایای جانبی متعلقه به آنان نخواهد بود.

منبع: روزنامه حمایت