مشاور حقوقی ـ استاد دانشگاه دادورزی: یکی از حقوق مالی زن (زوجه) پس از طلاق، پرداخت نفقه از سوی شوهر (زوج) به وی می‌باشد. شاید در ذهن برخی این پرسش و دغدغه ایجاد شده باشد که آیا این امکان وجود دارد که بعد از گسستن پیوند زوجیت، همچنان شوهر ملزم به پرداخت نفقه به زن […]

مشاور حقوقی ـ استاد دانشگاه
دادورزی: یکی از حقوق مالی زن (زوجه) پس از طلاق، پرداخت نفقه از سوی شوهر (زوج) به وی می‌باشد.
شاید در ذهن برخی این پرسش و دغدغه ایجاد شده باشد که آیا این امکان وجود دارد که بعد از گسستن پیوند زوجیت، همچنان شوهر ملزم به پرداخت نفقه به زن (زوجه) سابق خود باشد؟
در پاسخ روشن و قانونی به این پرسش باید گفت، در دو مورد، پس از طلاق، زن مستحق دریافت نفقه است:
الف) در طلاق رجعی و در ایام عده، پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است.
ب) در طلاق بائن و حامله بودن زن هنگام طلاق، پرداخت نفقه زن تا زمان وضع حمل به عهده شوهر سابق است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی