وقتی اکثر خودروها ساخت داخل است طبیعی است که اکثر خودروهای سرقتی هم ساخت داخل باشد. اگر واردات آزاد بود و در انحصار و محدود نبود و مردم قدرت انتخاب داشتند این آمار تعجب‌آور بود     عصر ایران؛ سروش بامداد- سخن‌گوی انتظامی کل کشور گفته است: ” ۹۰ درصد خودروهای سرقتی سال گذشته ساخت داخل […]

وقتی اکثر خودروها ساخت داخل است طبیعی است که اکثر خودروهای سرقتی هم ساخت داخل باشد. اگر واردات آزاد بود و در انحصار و محدود نبود و مردم قدرت انتخاب داشتند این آمار تعجب‌آور بود

    عصر ایران؛ سروش بامداد- سخن‌گوی انتظامی کل کشور گفته است: ” ۹۰ درصد خودروهای سرقتی سال گذشته ساخت داخل بوده است“.

سردار حاجیان بر این اساس از خودروسازان خواسته سیستم‌های امنیتی خود را به روز کنند.

این نوشته مطلقا قصد تشکیک در گزارۀ ایشان یا نفی توصیه را ندارد اما نکته قابل توجه این است که وقتی اکثر خودروها ساخت داخل است، طبیعی است که اکثر خودروهای سرقتی هم ساخت داخل باشد.

اگر واردات آزاد بود و مردم قدرت انتخاب داشتند این آمار تعجب‌آور بود؛ اما ابتدا باید روشن شود چند درصد خودروهای در حال تردد و کاربردی، ساخت “داخل” است تا آن گاه این ۹۰ درصد هم معنادار شود.

مثلا اگر ۹۰ درصد خودروها داخلی باشد، طبعا ۹۰ درصد سرقت‌ها هم خودروهای ساخت داخل خواهد بود.

شاهد مثال:
از امیرعباس هویدا نخست وزیر ۱۳ سالۀ دوران پهلوی نقل می‌کنند که گفته بود “تعجب می‌کنم چرا به اعلیحضرت می‌گویند “شخص اول مملکت”! مگر شخص دیگری هم داریم که ایشان شخص اول باشد؟!”

حالا هم می‌توان گفت سردار گرامی! مگر تعداد خودروی غیر ساخت داخل چقدر است که این آمار شگفت آور باشد و مگر فقط قفل آنها درست و حسابی نیست و بقیه بخش‌ها به روز است؟!

[این گونه نسبت‌ها گاهی اشتباه هم ایجاد می کند. مثلا وقتی می‌گویند “سال گذشته از هر سه ازدواج یکی به طلاق انجامید”، منظور این است که اگر در سال گذشته سه واقعه ازدواج ثبت شده یک واقعه طلاق هم رخ داده ولی این به معنی آن نیست که یک سوم خانواده‌ها فروپاشیده‌اند چون قبلی‌ها دارند زندگی می‌کنند و نسبت طلاق در خانواده‌های مستمر و مستقر بسیار کمتر است].

  • منبع خبر : پایگاه خبری عصرایران