استعلام : با عنایت به تبصره ۴۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد: در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد (۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر […]

استعلام : با عنایت به تبصره ۴۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد: در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد (۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا سابقه قبلی اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف که در حال حاضر عضو و کارمند شورا نمی‌باشند، جهت اختصاص سهمیه بیست درصدی و کسر از شرط سنی در آزمون‌های استخدامی قوه قضاییه، قابل محاسبه است؟ ۲- چنانچه برخی مشمولان تبصره یادشده، سوابق خدمتی خود را تحت عناوینی «با ابلاغ» و «دارای ابلاغ داخلی» ارائه کنند، کدام یک از سوابق با عناوین مذکور قابل محاسبه است؟ ۳- چنانچه تعدادی از اعضاء و کارکنان شورای حل اختلاف در سهمیه دیگری از جمله ایثارگران در آزمون پذیرفته شوند، آیا می‌توان مدت خدمت آنان را جهت کسر از شرط سنی محاسبه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
۱- عبارت «اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف» در تبصره ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مبین ضرورت اشتغال فعلی آنان در شورای حل اختلاف جهت برخورداری از امتیاز مندرج در این تبصره است؛ بنابراین، این حکم شامل اشخاصی که در زمان ثبت‌نام در آزمون استخدام اداری دادگستری شاغل نبوده‌اند، نمی‌شود. ۲- با توجه به ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، از نظر قانون‌گذار اشتغال فرد به عنوان اعضا و کارکنان موضوعیت دارد و مرجع تأیید سابقه اشتغال نیز رئیس شورای حل اختلاف استان ذی‌ربط است و نحوه ابلاغ مؤثر در مقام نیست. ۳- با توجه به اطلاق تبصره ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، استفاده از سهمیه ایثارگری مانع از برخورداری از مزایای مذکور در این تبصره (کسر از شرط سنی و احتساب سابقه خدمت) نمی‌باشد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  • منبع خبر : دیده بان هشتم