نحوه محاسبه مانده مرخصی کارگر، بر اساس فرمول بازخرید مرخصی است. یکی از مسائلی که قانونگذار، در حقوق کار و قوانین مربوط به کارکنان دولت، مد نظر قرار داده، مبحث مانده مرخصی می‌باشد. با این توضیح که هر کارگر و کارمند، در پایان سال کاری می‌تواند به ترتیب تا ۹ روز و ۱۵ روز از […]

نحوه محاسبه مانده مرخصی کارگر، بر اساس فرمول بازخرید مرخصی است.

یکی از مسائلی که قانونگذار، در حقوق کار و قوانین مربوط به کارکنان دولت، مد نظر قرار داده، مبحث مانده مرخصی می‌باشد. با این توضیح که هر کارگر و کارمند، در پایان سال کاری می‌تواند به ترتیب تا ۹ روز و ۱۵ روز از ۲۶ روز و ۳۰ روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نموده و به ترتیب مقرر در قانون، مبلغ آن را دریافت کند.

طبق قانون، دریافت مانده مرخصی، نیازمند وجود شرایط و محاسبه آن، بر اساس فرمول بازخرید مرخصی است که قواعد و نحوه مخصوص خود را دارد و همین امر، ضرورت اطلاع از قواعد و ضوابط نحوه محاسبه مانده مرخصی را ضروری می‌سازد.

مانده مرخصی چیست؟

چنانچه کارگری، ۲۶ روز کامل این مرخصی را طی یک سال کاری، استفاده ننمایند، به آنچه از ۲۶ روز، باقی می‌ماند، مانده مرخصی گفته می‌شود و مستفاد از ماده ۶۶ قانون کار، هر کارگر، تا ۹ روز از این مانده مرخصی را می‌تواند، به سال بعد منتقل نموده یا در پایان سال کاری، مبلغ آن را از کارفرما، دریافت نماید.

مانده مرخصی، در خصوص کارمندان دولت نیز مصداق دارد و ماده ۷۳ آیین نامه مرخصی‌ها به آن تصریح می‌نماید. ماده مذکور، مقرر می‌دارد: «بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند، در طول هر دوره ۱۰ ساله خدمتی، فقط برای یک بار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار و پس از تصویب در هیات رئیسه موسسه، بلامانع می‌باشد؛ موسسه موظف است، مرخصی بازخرید شده را از مجموعه ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان، کسر نماید.»

فرمول محاسبه مانده مرخصی

تا قبل از رای وحدت رویه شماره ۸۶۱-۱۳۸۷/۱۲/۱۳، کلاسه پرونده ۸۷/۸۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲؍۳؍۱۳۸۷ که در تاریخ ۱۶ فروردین هزار و چهارصد، در محاسبه مانده مرخصی، صرفا حقوق پایه، تقسیم بر تعداد روزهای ماه (۳۰ یا ۳۱ روز)، ضرب در تعداد روزهای مرخصی، مبنای محاسبه بود.

بعد از تصویب رای وحدت رویه مذکور، فرمول محاسبه مانده مرخصی سال ۱۴۰۲ و سایر سال‌ها، بدین صورت است که صرفا حقوق پایه مبنای محاسبه نیست، بلکه سایر مزایا مانند حق مسکن نیز، با حقوق پایه، جمع و بر تعداد روزهای ماه تقسیم، سپس، حاصل در تعداد روزهای مرخصی، ضرب می‌گردد.

  • منبع خبر : خبرگزاری میزان