دادورزی: دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر دومین نشست خبری خود را با عنوان «ترجمان دانش و اثرگذاری پژوهش های حوزه سلامت» ۲۷ آبان ماه با حضور جمعی از پزشکان محقق و خبرنگاران، در سالن کنفرانس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، برگزار کرد. در این نشست خبری جمعی از پزشکان و اساتید محقق دانشگاه علوم […]

دادورزی: دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر دومین نشست خبری خود را با عنوان «ترجمان دانش و اثرگذاری پژوهش های حوزه سلامت» ۲۷ آبان ماه با حضور جمعی از پزشکان محقق و خبرنگاران، در سالن کنفرانس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، برگزار کرد.

در این نشست خبری جمعی از پزشکان و اساتید محقق دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به ارائه ی موضوع و طرح های پژوهشی پایان یافته خود در معاونت تحقیقات و فناوری با ارائه ی جامعه آماری و پژوهشی در موضوعات کیفیت زندگی کاری در پرستاران شاغل، ناتوانی حرکتی در سالمندان،مدیریت زباله به عنوان عامل بحران زا در سلامت انسان، فشارخون به ویژه در سالمندان، سواد سلامت جنسی، نقش پیش بینی هوش اخلاقی (سلامت روانی)، وضعیت سلامت خودبیمارپنداری اینترنتی پرداختند و پاسخگوی پرسش های خبرنگاران شدند.

گفتنی است این نشست خبری با هدف توضیح مسائل برای آگاهی عموم مردم و جامعه ی متخصص، جهت برقراری ارتباط با مقالات و ساده تر کردن مباحث پژوهشی در حوزه سلامت، برگزار شد. تا تلاش این محققان برای عموم جامعه در قالب طرح های پژوهشی به عنوان منبع معتبر و کاربردی حوزه سلامت، جایگزین مطالب غیرمعتبر و بی اساس در فضای مجازی باشد و به نوعی تلاش محققان دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر دیده شود.

 

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی