امکان شکایت آنلاین از نحوه عملکرد ادارات، کارکنان و فرآیندهای ثبتی فراهم شد. به گزارش اختبار، شهروندان می‌توانند شکایات خود را از نحوه عملکرد ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به صورت الکترونیک در سامانه «ثبت من» ثبت کرده و از طریق همین سامانه پاسخ لازم را دریافت کنند. شاکیان برای […]

امکان شکایت آنلاین از نحوه عملکرد ادارات، کارکنان و فرآیندهای ثبتی فراهم شد.

به گزارش اختبار، شهروندان می‌توانند شکایات خود را از نحوه عملکرد ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به صورت الکترونیک در سامانه «ثبت من» ثبت کرده و از طریق همین سامانه پاسخ لازم را دریافت کنند.

شاکیان برای استفاده از این سامانه می‌توانند به آدرس my.ssaa.ir مراجعه و پس از ثبت نام و اخذ کد کاربری و ورود، گزینه ثبت شکایت را انتخاب و شکایت خود را درج و پیگیری کنند.

شکایت می بایستی مستند و مستدل بوده و مدارک و مستندات شکایت اسکن شده و در سامانه بارگذاری گردد. رسیدگی به شکایات غیرمستند امکان پذیر نمی باشد.

در صورتیکه شکایتی راجع به موضوع مورد شکایت در سازمان ثبت و یا ادارات تابعه مطرح نموده اید به منظور رسیدگی دقیق، شماره شکایت، مستندات مربوطه و نتیجه رسیدگی را در بخش مستندات سامانه بارگذاری نمائید.

چنانچه ادارات ثبت از اجرای رای صادره مراجع قضایی، هیات نظارت و یا شورای عالی ثبت استنکاف می نمایند موضوع قابلیت طرح و رسیدگی در بازرسی را خواهد داشت.

متوسط زمان رسیدگی به شکایت، در حدود دو ماه پیش بینی می گردد که با توجه به موضوع شکایت ممکن است مدت زمان فرآیند رسیدگی کمتر یا بیشتر شود.

  • منبع خبر : پایگاه خبری اختبار