احمدرضا ونکی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر ـ دکتری جرم شناسی دادورزی: این روزها با انتشار ویدئو کلیپی مربوط به جشن و خوش حالی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه الزهرا بوشهر و ایجاد حواشی شائبه طرح شکایت از سوی دانشگاه علیه این فارغ التحصیلان مطرح شده است. اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان معتقدند بر مبنای اصل […]

احمدرضا ونکی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر ـ دکتری جرم شناسی

دادورزی: این روزها با انتشار ویدئو کلیپی مربوط به جشن و خوش حالی دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه الزهرا بوشهر و ایجاد حواشی شائبه طرح شکایت از سوی دانشگاه علیه این فارغ التحصیلان مطرح شده است.

اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان معتقدند بر مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رفتار دانشجویان (عنوان سابق) در این کلیپ فاقد هرگونه عنوان بزهکارانه است. چه این که بنا بر قوانین موضوعه، جرم رفتاری است که قانون گذار برای ارتکاب آن مجازات تعیین کرده باشد. با احراز جرم بودن رفتار مطابق آئین دادرسی کیفری، شاکی متضرر مستقیم از جرم است. در ویدئو منتشر شده، حاوی رفتار بزهکارانه نیست و از طرف دیگر هیچ آسیب و ضرر مستقیمی به دانشگاه نیز وارد نیاورده است. از حیث مجازات های انتظامی و تخلفات دانشجویی نیز باید توجه داشت، بازیگران کلیپ فارغ التحصیل به حساب می آیند و دیگر عنوان دانشجو ندارند تا زیرمجموعه دانشگاه باشند. بنابراین مرتکب تخلف دانشجویی هم نشده اند.

یکی از اصول مبنایی در حقوق کیفری و به ویژه سیاست جنایی تقنینی، اصل حداقلی حقوق کیفری است. قرار نیست حقوق کیفری در جزئی ترین و خصوصی ترین ابعاد زندگی شهروندان رخنه کند. چه این که عدم رعایت این اصل برابر است با لوث حقوق کیفری و متروک ماندن مواد قانونی که فاقد خاستگاه اجتماعی هستند.

در برخی دیدگاه های فلسفی جرم ضرورتا رفتاری است که حداقل به یک شخص آسیب وارد می کند یا به او ضرر می زند. نقض برخی دیدگاه های ایدئولوژیک از سوی بخشی از شهروندان لزوما ملازمه با جرم بودن آن رفتار ندارد.  کلیپ با محتوای شادی چند دانشجوی فارغ التحصیل توان اضرار به چه کسی را می تواند داشته باشد؟ این روزها با نگاه اجمالی و گذرا به آن چه در جامعه پیرامونی می گذرد رفتار دانشجویان در این ویدئو نه تنها بر مبنای قانون جرم نیست بلکه بر مبنای هنجارها و عرف حاکم بر اجتماع، حتی یک کژروی یا انحراف اجتماعی هم به حساب نمی آید.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی