فریماه فضلی، دکتری حقوق، مدیر موسسه حقوقی دادورزی: ماده ۵۰ در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل […]

فریماه فضلی، دکتری حقوق، مدیر موسسه حقوقی

دادورزی: ماده ۵۰ در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود»

از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

بنابراین می توان از ایمیل، پیامک و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد، جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدان ها استناد کرد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی