دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه بیش از یک هزار دستگاه خودروهای توقیفی در گمرکات کشور به مزایده گذاشته می‌شود، گفت: نمایندگان سازمان اموال تملیکی با مراجعه به گمرکات محل توقیف برای اجرای این دستور نسبت به تحویل خودروهای در محل نگهداری اقدام کنند. به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در […]

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه بیش از یک هزار دستگاه خودروهای توقیفی در گمرکات کشور به مزایده گذاشته می‌شود، گفت: نمایندگان سازمان اموال تملیکی با مراجعه به گمرکات محل توقیف برای اجرای این دستور نسبت به تحویل خودروهای در محل نگهداری اقدام کنند.

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در جلسه بررسی وضعیت خودورهای توقیفی افزود: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر و دستور وی مبنی بر روشن شدن وضعیت خودروهای توقیفی، حجت بر تمام دستگاه‌ها تمام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در راستای تأکیدهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای توقیف شده سال‌های اخیر، دستور داد تا فرایند تحویل خودروها از گمرکات، انبارهای عمومی و بنادر تا سه روز آینده با همکاری همه دستگاه‌های متولی اجرا شود.

وی با اشاره به فرایند تحویل خودروها از سوی گمرکات و انبارهای عمومی و بنادر به اموال تملیکی اظهارداشت: قرار است تا سه روز آینده، با اقدامات لازم حتی در تعطیلات پیش رو، خودروها تحویل نمایندگان سازمان اموال تملیکی شود.

صالحی گفت: در این جلسه مصوب شد تا از روز تشکیل جلسه، فرایند اجرای مزایده آغاز و حداکثر تا ۱۵ مهر سال جاری توسط سازمان اموال تملیکی به پایان رسد.

  • منبع خبر : ایرنا